Actief leren zonder cijfers — LOF

Op de valreep van de aanmeldingstermijn, heb ik toch een — nu blijkt succesvolle — poging gewaagd ons plan voor komend schooljaar als initiatief in te dienen.

Ons plan voor komend schooljaar behelst het bevorderen van leren zonder daar cijfers aan te koppelen. We gaan dat starten in één vwo brugklas vanuit verschillende vakken.

De huidige manier van toetsen (achteraf & summatief) bevordert het leren onvoldoende. Door het loslaten van het geven van cijfers en meer formatief te toetsen en daarbij veelvuldig gebruik te maken van feedback/feedforward/feedup ontstaat er een andere cultuur & discipline van leren.

We verwachten een duidelijke meerwaarde echte, diepe leren.

Leerlingen ervaren momenteel een hoge mate van toetsdruk. Het leren vindt meestal plaats in de dagen voor de geplande toets datum. Een leerling krijgt dus niet op tijd en onvoldoende feedback op zijn leervorderingen. Feitelijk weet de leerling vaak pas na de toets waar hij/zij staat in het leerproces van het betreffende thema/vak. De leerling heeft in de lessen onvoldoende focus/motivatie/zicht op de te halen leerdoelen en wordt veelal niet betrokken in die leerdoelen. Door het toetsen voor cijfers los te laten en te gaan werken met leerdoelen & formatieve toetsen (formatieve evaluatie) zal een leerling meer eigenaarschap tonen & ervaren en van daaruit ook veel gerichter (persoonlijk) aan het leren gaan met de verschillende opties (differentiatie) die de docent kan bieden. Er wordt veel gebruik gemaakt van peerfeedback, waardoor samenwerking bevorderd wordt.

Wat het op kan leveren?

  • Het leerrendement neemt toe;
  • Leerling maakt eigen keuzes (motivatie/eigenaarschap)
  • De docent heeft veel meer zicht op waar leerlingen zich bevinden;
  • De docent kan dus zijn lesprogramma daar veel beter op af stemmen (differentiatie);
  • De ouders en leerlingen ervaren minder spanning van toetsen thuis.

Ontwikkeling van onderwijs:

Het leren van de leerling komt veel meer centraal te staan dan in de huidige & traditionele busopstelling waarin de leerlingen het leerprogramma en lestempo van de docent volgen. Er is geen sprake meer van leren voor de toets, waardoor teaching to the test voorkomen wordt.
Differentiëren en gepersonaliseerd leren zijn thema’s waar momenteel over gesproken wordt als richtinggevend voor onderwijsontwikkelingen. Deze aanpak draagt daar aan bij en zorgt mede voor realisatie van die thema’s. Zoveel mogelijk zal gezocht worden welke ICT op welke manier een zinvolle bijdrage kan geven (bijv. digitaal portfolio, rubrics, formatieve testen etc)

We zullen veelvuldig maken van de samenwerking die al bestaat in de facebook groep Actief leren zonder cijfers.

We borduren voort op de ervaringen van de eerste ‘try-outs’ die dit schooljaar al zijn opgedaan. Zie daarvoor ook de blogs van Jörgen van Remoortere.

Deze week is in de Tweede Kamer ook gesproken over de diagnostische tussentoets (dtt). Daarin wordt gepleit voor de afschaffing van de huidige vorm van de dtt. “Aan het einde van het debat gaven Rog en Ypma aan behoefte te hebben aan voortzetting van het debat om een motie te kunnen indienen. Rog kondigde een motie aan om de pilot met de dtt te stoppen en de “formatieve cultuur” te bevorderen. Ypma gaat de regering vragen om het budget dat gereserveerd staat voor de dtt in te zetten voor het bevorderen van een “feedbackcultuur” op de scholen.”

Daarmee zijn we met ons initiatief een goede weg ingeslagen en kunnen we laten zien dat deze beoogde manier van lesgeven veel meer oplevert voor onze leerlingen!

Op naar de prachtige ontdekkingstocht die leren heet!

3 gedachtes over “Actief leren zonder cijfers — LOF

  1. Dat is een sterke start. Ik bepleit eveneens om gedurende het schooljaar de cijfers weg te laten en de leerlingen te laten leren om iets te kunnen. Cijfers zijn daarvoor een rem. toch zijn toetsen nog altijd belangrijk. Hierdoor geven leerlingen duidelijk aan wat zij wel en niet kunnen en kan de leerkracht op een snelle manier op de hoogte geraken van de manier van denken van de leerling. Dus wel toetsen maar geen cijfers op zetten is mijn devies. Momenteel werken een aantal Vlaamse scholen mee aan dit pilootproject. Misschien kunnen we de handen in elkaar slaan.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s